Terror i Paris

7. , 8. og 11. januar 2015:

Nedskydningen af 17 tegnere, redaktører, ansatte, politifolk, gidsler og tilfældige på Charlie Hebdo og andre steder i Paris er forfærdelig! − Al medfølelse må gå til de efterladte og andre, der blev di­rekte berørt.

Gerningsmændenes erklærede motiver implicerer ytringsfrihed, religionskrig og kulturkamp, men Pia Kjærsgaard og hele banden fra Tryk­kefrihedsselskabet og deres kumpaner, med samt alle de paranoide, højreorienterede diskus­sionslystne, som ser modsætninger, konkurrenter og krige over­alt, burde alligevel forsøge at holde lav profil her midt i sorgen.

Ganske som utilpassede drenges skoleskyderier i USA ikke opfattes som en trussel mod retten til at modtage undervisning − endsige som en anledning til at genoverveje våbenloven, blev en gal mands angreb på Utøya, hvor uforstå­e­ligt og chokerende det end var, heller ikke set som en generel trussel mod for­samlingsfriheden i den vestlige verden. De foræl­dreløse, marginaliserede og kriminelle stakler, der for­øvede mis­gerningen i Paris, er ikke mere repræsenta­tive for muslimer og den muslimske verden, end de ame­rikanske skole­skydere og Anders Brei­vik er det for vo­res kristne kultur­kreds.

At statsoverhoveder fra mange lande − herunder Israel, som jo ikke kunne drømme om at un­der­trykke og marginalisere nogen − omgående rykkede ud og lod sig fotogra­fere arm i arm foran milli­oner af borgere i Paris’ gader, har muligvis mere med hysteriet på de sociale medier og potentielle vælgere at gøre, end det er udtryk for en velover­vejet reak­tion og god og klog ledelse.

Der er absolut ingen undskyldning for at udøve vold. Og man skal naturligvis have lov til at sige, lige hvad man vil uden at frygte vold eller mord. Vold er altid sidste tilflugt for syge og/eller despe­rate individer. Det gælder også mobning. Det er alment accepteret, at normale, ligevægtige, dannede og velopdragne mennesker ikke mobber de svage, de anderledes, de syge eller handicappede eller folk med andre hudfarver, religioner eller overbevisninger.

Man kunne jo spekulere over, om det ikke er betydeligt lettere at udvise humoristisk overskud, når man selv er en rig, hvid mand, som føler sig ovenpå og ikke er hverken udskældt eller udskilt eller under angreb? Hvor mange muslimer var der blandt Jyllandspostens tegnere?

Og hvorfor er det ofte de tilsyneladende mest stive, sure, indebrændte, omstændelige og fornærede underskudsmen­nesker, Kjærsgaard, Hedegaard og Rose, der virker fuldkommen blottet for ethvert gran af humor og selvironi, der mest indædt insisterer på retten til at grine ad andre folkeslags dyrebare forestillinger? Uden at de i øvrigt er i stand til at sætte deres trang til at latterliggøre andre mennesker ind i hverken en snæver psykologisk eller en større historisk sammenhæng, der fx kunne indbefatte grænsedragningen efter de nylige verdenskrige, kolonialis­men, korstogene…

− Hvordan ville alle disse grinebideres humoristiske sans have det, hvis en koalition af muslimske lande havde udråbt fx Grækenland og Spanien til fejlslagne stater og invaderet dem? Og bagefter hånede den kristne gud i sjove tegninger?

__________________________

Det forlyder, at Hollande bad Netanyahu om at blive væk:

Hollande asked Netanyahu not to attend Paris memorial march

Absence sought as part of attempt to keep Israeli-Palestinian conflict out of European show of unity; After Netanyahu insisted on coming, French made it clear Abbas would be invited as well.

http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/.premium-1.636557

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *