Småtterier XVII

● Vi er meget optagede af kvinders vilkår i alle mulige andre lande, men kvinder ri­sikerer også liv og legeme, karriere og værdighed i Danmark. – Jeg husker ikke, at vi førhen hørte så meget om modbydelige kvindemord, bortførelser, vold og voldtægter … Er det inter­nettets evindelige pirring af de laveste lyster og nem adgang til stoffer af alle slags, der gør det lettere (for mænd) at overskride grænsen mellem uskadelige fantasier og forfærdelige gernin­ger?

TV2 22. 4. 2023

● Når man sms’er med mennesker, der er yngre end 60 – 70 år, skal man begrænse sig til én information pr. sms  – ellers bliver det ikke læst og opfattet.

● Hvis du vil vinde en af de prestigefyldte, internationale pressefotokonkurrencer – så skal du bare finde nogle fattige, desperate, dødssyge, døde og/eller sultende men­nesker, gerne storøjede børn eller rynkede gamlinge, i fattige, krigshærgede og sul­tende lande –  og hvis du kan skabe en lyssætning á la Rembrandt, det gør sig altid på billeder – så vil re­sultatet blive påskønnet af mænd fra velbjærgede lande, hvor de eksistentielle pro­blemer er mere diffuse, og det er jo dem, der er dommerne i disse konkurrencer.

● Mennesker fra andre lande er jo vores slaver, ikke?

’Regeringen vil indføre arbejdspligt på 37 ti­mer om ugen

Det vil være godt for ikke-vestlige kvinder, deres børn og for samfundet, mener statsminister Mette Frederiksen.

Kvinder med ikke-vestlig baggrund skal stå op om mor­genen, smøre en madpakke og cykle afsted på arbejde. Det er godt for dem selv, for deres børn og for samfun­det.

Det er budskabet fra statsminister Mette Frederiksen (S), som nu er klar til at uddybe regeringens forslag om at indføre en så­kaldt “arbejdspligt”.’

https://nyheder.tv2.dk/politik/2023-04-24-regeringen-vil-indfoere-arbejdspligt-paa-37-ti­mer-om-ugen

● Når vi dør, modtages vi i himlen af de børn, dyr, syge og gamle, som vi har haft ansva­ret for. – Og jeg vil meget nødigt være minkavler, ægge- eller kyllingeprodu­cent, grise­plager, alt for travl og selvoptaget forælder eller hende, der aldrig kunne finde tid til at be­søge sine gamle forældre.

Den kinesiske præsident, Xi Jinping, og andre håbefulde fredsstiftere har haft te­lefon­samtaler med præsidenten for Ukraine, Volodymyr Zelenskyj, om en fred mel­lem Putins grænseløst barbariske Rusland og Ukraine. – Ukraine skal bare lige afgive nogle store landområder i syd og sydøst … – Det er jo som at bede en fanget og dag­ligt tortureret per­son om lige at afgive et ben, en arm og et par ribben, så skal vi nok slippe dig fri igen. – Det kan ingen være bekendt at forlange! – Alle gode kræfter skulle samles om at hjælpe fangen fri, så hurtigt som muligt! – Ikke på hans vegne holde dum palaver om, hvor meget han kan undvære af sig selv.

Politiken 21 .4. 2023

● Coop er muligvis den mest udygtige dagligvarekæde i dette land, og de har lige lukket et gammelt og hæderværdigt kvalitetsbutikskoncept – Irma.  –  Men man kan jo altid skyde skylden på konkurrenterne.

● En af de store glæder i livet er nok den at blive gammel og opdage, at der ikke er mere, man skal nå, ikke flere ambitioner at stræbe efter; man har kort sagt ikke læn­gere noget at sælge, men kan bare slappe af.

● Elsker konsekvens:

Politiken 30. 3. 2023

Politiken 18. 4. 2023

● Jeg havde en dansk murer, der i tre uger stod i ly i min garage, mens han højlydt snak­kede i mobiltelefon og gjorde sig til gode med al den kaffe og kage, jeg bar ud til ham for at muntre ham op. Han kom og gik på besynderlige tidspunkter uden at sige hverken goddag eller farvel, gemte sig for sin mester, pissede i mit staudebed, efter­lod alt i et syndigt rod, fejede murbrokker og plasticaffald ind under hækken eller ig­norerede det, så jeg hver dag måtte ud og feje og rydde op, når han var stukket af.

Og jeg havde en dansk vinduespudser, der, hvis jeg ikke holdt øje med ham, stak af uden at pudse mine vinduer, der sprang hvert andet vindue over, ridsede eller stri­bede resten og hele vejen igennem brokkede sig over, hvor hårdt et arbejde, han havde.

Og så havde jeg to polske murere, der på to dage ordnede alt det, den danske murer ikke havde overkommet, og som lavede førsteklasses arbejde og ovenikøbet ryddede pænt op efter sig, kom ind med kaffebakken, takkede for kaffen, roste kagerne og sagde pænt farvel og på gensyn efter arbejdsdagens ophør.

● Usund mad/ forarbejdede fødevarer

Videnskab.dk 23. APR. 2023

Sådan spotter du ultraforarbejdede fødevarer

Her er 8 helt almindelige fødevarer, som, du måske ikke ved, kan være ultra­forarbej­dede.

Videnskab.dk nævner morgenmadsprodukter, protein- og myslibarer, plantebaseret ‘mælk’, brød, yoghurt, færdiglavede saucer og krydderiblandinger, forarbejdet kød og margarine.

Jeg vil gerne tilføje, at man tilsætter farvestof til hønsefoder, så man med æggeblom­mer kommer til at indtage farvestoffer, karotenoider, som nogle mennesker er aller­giske over­for – Man kan ikke engang regne med at få rene, uforarbejdede fødevarer, når man køber æg!

Danægs hjemmeside – De skriver plantestoffarver, men de fleste farvestoffer til indu­strielle fødevarer – og foder – er jo industrielt fremstillet.

● En ung pige bliver bortført, og vores børn og unge ringer op og generer de pårø­rende! – I en situation, hvor man ikke ved, om de har mistet deres datter, eller hvad der over­hovedet er sket! – Det er så afskyeligt uhyggeligt, at jeg ikke kan beskrive det! – Sådanne unge mennesker må jo være totalt afkoblet det menneskelige sam­fund og fællesskab:

DR 17. 4.2023

● Hvorfor bruger unge fire timer om dagen på at se små videoer på fx TikTok? Må­ske fordi de aldrig har været overladt til sig selv, til deres eget selskab, de har aldrig fundet de­res egne ressourcer, egne interesser, de har aldrig erfaret, at de kan starte noget selv, læse en bog, åbne en limonadebutik eller et loppemarked, undersøge et vandhul for haletudser, lege med deres hund. De har hele deres liv været opbevaret i jævnaldrendes selskab, i dag­pleje, vuggestue, børnehave, skole, på uddannelser og har fået sat rammerne for, hvad de skal foretage sig. Hjemme stod forældrene klar med udflugter, Tivoliture, Experimenta­rium, Den Blå Planet, sommerlande, legelande eller vandlande … I pauserne tager de unge bare deres telefon og ser det, gør det, som alle de andre gør. – De voksne gør det i øvrigt også, tjekker sociale medier, mails og sms’er ustandseligt, og går og lytter til noget i høre­telefonerne, mens de går på gaden, sidder i bus eller tog, kører bil, mens de gør rent, lufter hund, slår græs … In­gen kan jo tænke eller formulere en sammenhængende, selvstændig tanke længere.

● Når man vågner, har ens computer flyttet rundt på tingene, så man ikke længere kan finde sine dokumenter …

Eller den har skiftet farve fx til en grim pink på noget, man bruger hver dag, eller har over­plastret ens omhyggeligt indrettede kommandolinje med tåbeligheder: billeder, ’nyheder’, pakket ind i højt larmende og forstyrrende reklamer … Hvordan kan man arbejde under så lovløse omstændigheder? – Hvorfor skal et par computerdrenge be­stemme, hvordan vi an­dre skal arbejde med vores egne computere? De kunne i det mindste spørge først!  – Hvad ville vi sige, hvis nogen om natten sneg sig ind og flyt­tede rundt på vores ting på vores skri­veborde?

Og en skønne morgen, når man vil læse sin e-avis på IPad’en, har de samme alt for smarte og alt for hurtige drenge, der formentlig aldrig har læst en avis i hele deres liv, lavet ’smarte’ features, så teksten er dækket af sidetal og andre navigationsknapper, og samtidig har de gjort spalterne så brede, at de ikke længere kan rummes på en al­mindelig IPad eller mobil …

Eller fjernsynet har opdateret sig selv i løbet af natten, så alle ens indstillinger er gået tabt, og intet længere virker …

● Mange kvinder tilbringer en stor del af deres liv som handikaphjælpere for alvor­ligt fø­lelsesmæssigt handikappede mennesker af hankøn.

● Vis mig den skriggule eller knaldrøde bil, og jeg skal vise dig narcissisten, psykopaten eller histrionikeren.

● Igen igen:

Videnskab.dk 20. 4.2023

Hvor begavet er det at slå sig selv og hele ens art, plus alle andre arter på jorden, ihjel?

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *