Politiske nødvendigheder

Politiske nødvendigheder, prioriteret liste:

1. Mennesker og dyr, der sulter, er syge eller på anden måde i akut nød, f.eks. flygtninge og slagtedyr

2. Planetens klima, forurening, truede arter og levesteder, invasive arter

3. Fred i verden, forstået som fravær af krig og borgerkrig

4. Verdensøkonomi og samhandel, herunder gevaldige løft til 3.-verdenslande

5. Enighed, fornuft og effektivitet i EU

6. Danske indenrigspolitiske problemer, herunder sundhedssystemet, som ikke fungerer, skattesystemet, som heller ikke er gennemtænkt, uddannelse, pleje og velfærd

Faktiske nødvendigheder, prioriteret liste:

1. Mit eget helbred

2. Mine nærmestes helbred

3. Mit eget velbefindende

4. Mine nærmestes velbefindende

5. Hvor skal vi hen på sommerferie?

6. Kan jeg få min mand til at bære skraldeposen ud?

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *