Totalitært regime i DK

Regeringen Løkke Rasmussen har udviklet sig til en uhyggelig, science fiktion-agtig, totalitær, overformynderisk, sindelagskontrollerende, magtmisbrugende, intimiderende og inhuman myndighed!

Den sidder og udtænker – og vedtager! – ondsindede og fuldkommen unødvendige love, somme tider i direkte konflikt med de menneskerettigheder, vi alle må klamre os til som en sikkerhed for vores egen og vore medmenneskers frihed og integritet.

Den kalder frejdigt danske boligkvarterer for ’ghettoer’! – Et ord, der ikke bruges lemfældigt andre steder i verden pga. af dets fatale betydning under jødeudryddelsen op til og under 2. Verdenskrig.

Den lovgiver om kvinders tøj!

Regeringens medlemmer og medlemmer af det største støtteparti, specielt ’integrationsminister’ Støjberg, Martin Henriksen og ligesindede, udtaler sig gerne, ofte og højlydt nedladende, gement, injurierende, om mennesker, der bor i dette land: Mistænkeliggør deres dømmekraft, hvis de faster i Ramadanmåneden – Ingen europæisk stat har en religiøs historie, hvor længere fasteperioder ikke er forekommet, hvad tror I, Fastelavn kommer af? – Og når statsministeren selv stolt udtaler, at han faster flere dage om ugen for at holde den slanke linje, betyder det så, at han er uegnet til at regere landet i de dage?

Men det værste overgreb i en demokratisk stat er, når magten forsøger at sætte sig ind imellem mand og kone, som vi nu rutinemæssigt gør, når det handler om sammenføring af ægtefæller fra udlandet, eller imellem forældre og deres børn!

Man indfører stopprøver allerede i børnehaveklasserne! – Hvad mon det betyder for et barn ikke at blive hjulpet og gelejdet videre, men at blive frasorteret allerede som seksårig!?

Og en anden ’delaftale’ i regeringens ’ghettoplan’ er, at små børn på ét år med vold og magt, dvs. under økonomiske trusler, skal skilles fra deres forældre og passes 25 timer ugentligt i dårligt bemandede, statslige opdragelseslejre! (Vuggestuer). Og det er vedtaget med støtte fra SOCIALDEMOKRATIET, personificeret i den gamle Enhedslistepolitiker, Pernille Rosenkrantz-Theil, som benævner sig: social- og børneordfører!

Det havde jeg aldrig troet kunne ske i Danmark!

Vi er dog nogle forældre, mødre, der ikke kunne bære den traumatisering af småbørn, det er at aflevere dem alt for små til fremmede. Vi har seriøse, videnskabelige undersøgelser af danske vuggestuer, der viser, at de små børn dér raver rundt ’som sanseløse pingviner’, udslukte og psykisk ødelagte af mangel på tryghed og voksenopmærksomhed. – Det er en del af dansk kultur, jeg meget nødigt ser udbredt, ligesom drukkenskab, psykisk mistrivsel, så som angst, og rodløshed blandt unge, som meget vel kunne være et resultat af danske forældres manglende forældreskab.

Normaldanske forældre, der vanemæssigt udliciterer og anbringer deres børn i sørgelige institutioner de fleste af børnenes vågne timer, overkompenserer helt vildt den korte tid, de alligevel tilbringer med deres børn. Et par timer om aftenen, i weekenden, i ferier – ser det ud, som om børnene har et godt liv med gode muligheder for at vokse op til ligevægtige voksne. Men det er en uhyggelig misforståelse. En kollektiv fornægtelse af sandheden om børn og børns behov. – I virkeligheden har de fleste danske forældre udviklet sig til weekendforældre, både mor og far skal kun lave livretter og arrangere rejser, fester og tivoliture for deres børn. Indlæring og socialisering til samfundet bliver overladt til institutioner, men det fungerer ikke, for pædagogerne er for få og for dårligt uddannede. Små børn under tre år har brug for deres forældre og trygge rammer!

Men nu går vi ind og skiller små børn fra deres mødre med magt! Når vi i stedet kunne oplyse og støtte. – Næste skridt er deciderede udryddelseslejre …

http://nyheder.tv2.dk/politik/2018-05-28-aftale-paa-plads-boern-fra-ghettoer-skal-tvinges-i-institution

’Regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet er netop blevet enige om endnu en delaftale i regeringens ghettoplan.

Børn fra udsatte boligområder skal i vuggestue eller dagpleje, uanset om forældrene ønsker det.’

https://videnskab.dk/kultur-samfund/forskere-vuggestue-tvang-i-ghettoer-er-et-risikabelt-eksperiment

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *