Småtterier XVI

● Vi betaler svimlende summer i tilskud til landmændene for at dyrke 60 % af vores fælles jord på den tvivlsomme måde, de nu dyrker den på, og vi betaler svimlende sum­mer til fiskerne som kompensation, fordi de ikke længere kan fiske så meget, som de gerne ville, og vi betaler svimlende summer til minkavlerne for at lade være med at avle mink … Landbrug og fødevarer koster det danske samfund og EU kassen! Og hvad får vi til gen­gæld? Ødelagt natur, dyrplageri og dårlige fødevarer!

● Ralph Waldo Emerson:

’Meningen med livet er ikke at være glad. Det er at være brugbar, at være ærbar, at være medfølende, og at det gør en forskel, at man har levet – og at man har levet godt.’

● Nogle mennesker er så optagede af sig selv og deres egen fremtræden i alle situatio­ner, at det ikke føles, som om man står over for et rigtigt menneske:

De har gjort for meget ud af håret, træningen, påklædningen, makeuppen … Og de er meget bevidste om diktionen og de ord, de bruger, fx ’Jeg er au­todidakt’, hvilket jo lyder finere end uuddannet. Når sådanne mennesker fremtræder i medierne, er budskabet altid dem selv. Som nyhedsværter, lærere eller fagpersoner er de katastrofale, og som venner er de værre end ingen venner overhovedet. For de bruger dig bare til at tørre sig selv af på. Til at måle virkningen.

Det er fuldstændigt grotesk, at vi har flere ejendele, end vi kan opbevare i vores eget hjem, og at der eksisterer store lagerfirmaer, som Boxit, City Self-storage og mange flere, der mod betaling opbevarer vores overflødige ejendele for os!

William Morris, den engelske designer, kunstner og grundlægger af Arts and Crafts-bevæ­gelsen – en gruppe, der foretrak smukt håndværk frem for industrialiserin­gens produkter, sagde i sin berømte udtalelse i 1880:

“Have nothing in your houses that you do not know to be use­ful or believe to be beautiful.” 

Men han sagde ikke noget om, at vi skulle køre alle de grimme og overflø­dige ting til opbe­varing!

● Efter sigende svarede Ghandi, da han blev spurgt, hvad han mente om den vestlige civilisation, at ’det lyder da som en vældig god idé!’.  – For hvor civiliseret var vores sla­vehandel, vores kolonipolitik, vores engage­ment i to verdenskrige, som omfattede atombomber over Japan, og alle krigene i Sydøstasien og i Mellemøsten?

På samme måde kunne man jo sige til påstanden om menneskets over­legne intelligens, den forestilling, at vi er udviklingens hidtidige højdepunkt i opfindsomhed og begavelse, at vi ikke er synderligt imponerede indtil nu. For hvilket dyr tilsviner sin egen rede, sin eneste beboelige planet, sit eget vand, jorden og luften, som vi er totalt afhængige af, med gift og lort, så vi bliver ude af stand til at formere os, og så vi enten drukner eller brænder op i klimaforandringerne eller bliver syge og dør af forureningen?

Politiken 11.3 .-23

●For måske tyve år siden stod vi i den lille havn i Hou lidt nord for Hals i Nordjylland og så på, at to fiskeskibe landede og rensede en stor fangst af stenbidere:  

De skar hunnerne op, klemte rognen ud og smed resten af den store, kan­tede fisk op i en affaldscontainer sammen med de mindre, rognløse hanner … Spildet af fisk, af natu­rens ressourcer, skræmte os.

Siden er stenbiderrogn blevet en mere og mere eftertragtet delikatesse, en slags dansk kaviar, som de smarte skal have hvert forår. – Ingen har skæn­ket det en tanke, at fisken kan have svært ved at formere sig, hvis man op­fisker dem i enorme mængder i gydesæ­sonen blot for rognens skyld.

Igen prøver fiskerne at skyde skylden på de stakkels sæler, som spiser de stenbidere, der er gået i fiskernes net. Men hvis nettene ikke var der i før­ste omgang, kunne det jo være, at enkelte stenbidere overlevede længe nok til at formere sig, så bestanden be­stod?

Men der kunne være andre årsager udover overfiskeri, fx vind og vejr, som nogle foreslår, eller menneskelig aktivitet, kanoer, surfere o.l. over gydestederne, eller hvad med PFAS og andre giftstoffer, som vi har udledt i havene i årtier?

● Jagt og fiskeri er glæden ved gevinst, som et spil, som en spilleautomat, som at få no­get (næsten) gratis, som at finde 1000 kr. på gaden, kantareller i skoven, vinde en mil­lion i Lotto, få en uventet arv eller bare en overra­skende og velment pakke eller en bu­ket blomster –  eller at gå ud og finde og skyde et dyr i skoven, så aftensmaden er sikret.

● I stedet for at sætte syge og gamle ud på isen, som man efter sigende gjorde fx i Grønland i gamle dage, ruller vi dem nu ind på plejehjem, hvor de kan dø langsomt med uskiftet ble.

I hvilke enorme lagerhaller opbevarer fødevareindustrien alle vores fø­devarer, mælk, smør, brød, æg, frugt og grønt, indtil de bliver så gamle og halvdårlige, at de kan køre dem ud i butikkerne? Hvor vi finder dem, alle de slappe grøntsager og mejeripro­dukterne, en til to dage før sidste salgsdag? Det gad jeg godt vide. Ville det ikke være besparende, mere hensigts­mæssigt, sundt og lækkert at køre de friske varer di­rekte ud til forbru­gerne?

Er det stadig tilladt at diagnosticere kvinder, der gør oprør mod mang­lende synlig­hed, manglende muligheder, manglende respekt, manglende anerkendelse af deres ev­ner og indsats, manglende forståelse af alle de små og store overgreb, de har oplevet igennem hele deres liv, begyndende med forældre, lærere, mandlige ’venner’ og frem­mede på gaden, som hy­steriske og neurotikere?

● Den lever lykkeligt og godt, som er god til at skaffe sig af med de ting, der ikke bi­drager positivt til ens liv.

Det er nyt for mig, at babyer kan amme, så kan de måske amme sig selv?

DR net 19.3.23

Mødre ammer, babyer dier …

● Krig, konflikter og påberåbelse af eksistensen af ydre fjender er den sikre vej til at befæste sin egen magt internt i et land. Ingen angriber le­derne, deres kleptokrati, tvivl­somme motiver og dårlige regeringsførelse, når man føler sig truet udefra.

● De unge mødre kan have endog særdeles vanskeligt ved at få karriere og hjemmeliv med børn til at hænge sammen, uden at de selv eller børnene går i styk­ker. – Det er indlysende, at den balancegang ikke kan gå op. Det er umuligt at være 100 % to steder på én gang. Så det bedste råd, man kan give til de unge piger, er, at de skal sørge for at få børnene med en god mand. En mand, der respekterer kvinders indsats og tid lige så meget, som vennernes og deres egen. Altså vælg den søde Søren, der har samme prioriteter, som du har, og som vil dig, børn og familieliv. Ikke den charmende Charlie med den vaklende mandighed, som er på scoretogt og altid søger nye bekræf­telser.

Og så skader det ikke at arbejde på et godt forhold til både egne forældre og svigerforældre, venner og naboer … – It takes a village – Det kræver en hel landsby, siger afrikanerne om det at opfostre børn.

Politiken net 28.2.-23

● First World problems: Uha … 40 i køen! I en lufthavn i Thailand! Når man er på ferie på den anden side af kloden! Rædsomt!

God kunst betyder noget for verden:

Ukraine’s Banksy stamps feature art of Putin in judo match – BBC News

– Hvorimod dårlig kunst, fremstillet for at fodre en usikker selvfølelse hos ophavsmanden, bare fylder op og gør verden grimmere.

● Man skal efterhånden være verdensmester i fortrængning for at ud­holde verdens tilstand …

● Vi har stadig en rest af de små vandlevende mikrober eller af de fisk, vi udviklede os fra for ½ mia. år siden i os:  Vi vil stadig helst være i vand. Vi vinterbader. Vi flyver til varme strande sydpå og ligger og bløpper i hav el­ler pools. Vi har badekar inde i husene eller de såkaldte ’vildmarksbade’ ude i haven. Eller jacuzzies med bobleeffekter. Eller vandlande eller svøm­mehaller. Eller bare et soppebassin i haven i de varmeste måne­der.

● Mennesket er så tåbeligt, at vi stadig insisterer på ’skiferier’, selvom der ingen sne er. På at sprøjte jorden med gift, selvom det løber lige ned i vores eget drikkevand. At ud­lede CO2 og alt muligt andet, så vejrsystemerne æn­drer sig og kloden er på vej til at blive ubeboelig. Vi dyrker enorme mono­kulturer med store, jordødelæggende maskiner, selvom vi bl.a. derved har smadret jordens økosystemer og foranstaltet masseuddøen af arter. Vi har fældet de oprindelige skove og regnskove, selvom erosion, tørke og udpi­ning af jord og klimasystemer er det sikre resultat … Bare for en kortvarig tilfredsstil­lelse og økonomisk gevinst.

● Ondskab: Morten Messerschmidt vil ikke være med til at hjælpe dem, der har det sværest, så må alle undvære:

DR net 11.2.23

Og ordet ’ghetto’ er malplaceret, nedladende og forstærker evt. problemer og bør ikke bruges om danske boligområder i år 2023.

De danske tv-kanaler, navnlig DR, begår hyppigt den fejl, at de vil be­handle et seriøst og interessant emne, fx historie, opera, kunst, men så sætter de en tumpet, uvidende og selv­optaget vært uden nogen form for uddannelse eller troværdighed til at præsentere.  – På den måde får pro­grammerne kun få seere, for de lægger sig midt imellem to segmenter uden at ramme nogen af dem: Indholdet er for seriøst for tumperne, og værterne er for tumpede for de seriøse.

● Hver gang der er nogen eller noget, man holder af, så medfører følelsen korte øjeblikke af stor lykke og lange perioder med bekymring, ængstelser og afgrundsdyb sorg.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *