Småtterier XI

Forlystelse på Hjallerup Marked juni 2022.

Det kommer nok til at vare endnu mange år, før man på Hjallerup Marked op­dager, at resten af den forkælede, vestlige verden er optaget af klima, sund livsstil, god smag og ligestilling …

Google har tyvstjålet mit liv til gengæld for reklamer – Hvis jeg forsøger at google fx en tranebærblomst, som jeg lige har fundet i en nærliggende mose, så skal jeg igennem fem sider med tilbud om kosttilskud, energibars, helsekost, juice, marmelader o.l., før jeg omsi­der finder noget reel oplysning om planten, dens blomstring og vok­sesteder. Det samme med litterære værker: Først skal jeg scrolle hen over de mange annoncer for bog­handlere, fysiske og virtuelle, og alle deres ’gode’ tilbud, før jeg fin­der information om værket, forfat­teren, tiden … – Ja, jeg ved, at vi er forkælede. Vi har i løbet af kun 15 – 20 år kørt alle seriøse opslagsværker på lossepladsen og vænnet os til, at alt, hvad vi har brug for at vide, ligger gratis tilgængeligt på den håndbårne mo­bil. – Men er dette til kvalmegrænsen reklameforstyrrede leksikon prisen værd? At lade Google samle infor­mation om os kun for at forsøge at presse os til at købe, købe, købe? Ofte produkter, som vi ikke er interesserede i og ikke ville drømme om at eje. Google spilder min tid – og din– og hele planetens med evindelig opmuntring til overforbrug.

Veluddannede og højt begavede, unge mennesker kommer hertil fra hele ver­den for at ar­bejde og stifte familie. Nogle kommer fra lande, som vi normalt føler os hævet over, men alle ry­stes de i mødet med fx det danske sundhedsvæsen, hvor nedslidte facili­teter, fortravlede og alt for få medarbejdere, uduelighed, forråelse og stress hersker …  – De længes hurtigt efter de lyse, rene og veldrevne hospitaler i hjemlandet, hvor det an­svarlige, lægelige per­sonale er uddannet på verdens bedste uni­versiteter, hvor alle an­satte er venlige, omsorgsfulde og tilgængelige, hvor alle nødvendige prøver bliver taget med det samme, og hvor fx en ukompliceret fødsel ikke udarter sig til et livslangt traume pga. manglende undersøgelser og personale – og en parkeringsbøde oven i hatten. Et personale, der, når de omsider kortva­rigt dukker op, viser sig at være rådvilde, for­travlede og uerfarne. – Senere, når vores udenlandske borgeres børn begynder i skole eller institution, forfærdes de igen over ni­veauet, over de ansatte, over de sør­gelige tilstande i forsømte rammer, og mange vælger at flytte tilbage, hvor de kom fra, og bidrage der. – Lars Løkke Rasmussen, som nu så de­sperat prøver at få forlænget sin lidet hæderværdige rolle i dansk politik, har, sammen med mange andre, et stort ansvar for nedskæringer og forringelser i både sund­heds- og uddannelses­systemet. Vi har ikke længere noget at være stolte af. Tværtimod. – Og vi må alle bede til, at vi selv og vores familier ikke havner i kløerne på dette dårligt drevne, ama­tøragtige, umenneske­lige, nedsparede system!

Solen er blevet ond! – Før i tiden, dvs. for 50 år siden, hørte vi aldrig om hverken sol­creme eller hudkræft. Børn og voksne legede, dasede eller arbejdede ude i dansk som­mersol uden at tænke videre over det. Ikke før Politikens stadigt savnede chef­redaktør, Tøger Seidenfaden – en kendt soldyrker, afgik ved en alt for tidlig død i ja­nuar 2011. – I dag kan man ikke opholde sig i den stadigt mere brændende og skade­voldende sol uden tøj, solbriller og solcreme. – Enhver vejrudsendelse løfter adva­rende pegefingre, hver gang der er udsigt til en solskinsdag.

Kvinder uden selvrespekt omskaber og korrigerer deres kroppe med silikone, filler, botox, plastik­kirurgi, makeup, selvbruner, hårfarver, kunstige negle, makeup, hårfjerning, afslø­rende ’påklæd­ning’ og strenge mo­tions- og spiseregimer, så de – i forsøget på at leve op til po­pulærkul­turens kraftigt pornoficerede kvindeidealer – ender som levende, tænkende og åndende bolledukker.

Hvis man skulle være i tvivl om beskaffenheden af menneskets iboende drif­ter, skal man bare se på klodens igangværende krige og dens kulturprodukter. Tag fx tv-serien ’Game of Thro­nes’, hvor eksplicit og voldelig sex, udpenslet og blodig vold og drab, grå­dighed, magt- og status­kampe udgør hele handlingen. – Så meget for ci­vilisation … ordet giver kun mening som et tyndt, slørende lag, der skal maskere vild­dyret i os alle.

Mig, mig, mig og så mig selv:

  • Politikere tror, at det handler om dem selv og står i vejen for sagen.
  • Lederskribenter, journalister og klummesnedkere tror, at det handler om dem selv og står i vejen for sagen.
  • Lærere og pædagoger tror, at det handler om dem selv og står i vejen for sa­gen.
  • Kunstnere tror, at det handler om dem selv og står i vejen for sagen.
  • Læger og andet sundhedspersonale tror, at det handler om dem selv og står i ve­jen for sa­gen.
  • Kommunalt ansatte tror, at det handler om dem selv og står i vejen for sagen.
  • Osv.

Det fine flagesalt: – Hvad vil du helst have på din æggemad: Dyrt flagesalt udvundet fra Middelhavets stærkt forurenede overfladevand eller rent salt gravet op fra 100 m dybe miner, hvor det har ligget urørt under bjerge i årmillio­ner?

Folkefest?

’Fem anmeldelser om voldtægt til karneval i Aalborg’

(Politiken 29.5.2022)

Og kvinder, der ikke umiddelbart forekommer blide og føjelige, bliver straks stem­plet:

(Ekstrabladets forside d. 27.12. 2021)

Kunne man forestille sig en forside om Jakob Ellemann-Jensen: ’Han er en kold mand’ … Nej, vel? Han er jo gammel soldat, én af gutterne og en flinker fyr.

Eller kvinder bliver belært på den mest nedladende måde af små indebrændte, bedrevidende mænd, der – trods indlysende høj begavelse – desværre ikke selv blev statsministre: ’ Nå, Mette F. …’

(Politiken d. 8.6. 2022)

Politikens nuværende chefredaktør tværer sig selv og sine egne forudsigelige menin­ger ud over hele forsider – På et nyhedsmedie! – D. 1.6.2022. – Og dagen ef­ter, d. 2.6. 2022, takker han os ovenikøbet! – Tror han, at vi har stemt, som vi gjorde, for at gøre ham en personlig tjeneste? – Politiken som sådan, og chefredaktøren og hans håndgangne mænd M/K i særdeleshed, besidder ikke længere den vægt, der skal til for at gå forrest i samfundslivet, men de har tiltaget sig mag­ten over et traditionelt trovær­digt medie, Politiken, som de nu behandler som deres egen, private Facebookside, hvorfra de kan sidde og trutte folk i hovedet med private me­ninger, banale oplevelser og følelser.

Jamen, så er det lille klimaproblem jo klaret!

’Rosanna har klimasorg: Med samtale vil folkekirken lindre sorgen

På torsdag starter Naturmødet i Hirtshals, og her vil nordjyske præster stå klar til at tale om og imødekomme klimasorg.’

(TV2 Nord 16. 5. 2022)

Eller til kvinderne selv måske? – Det er tid til, at midaldrende mænd stopper med at blande sig kvinders kroppe! – Kvinder forsøger ikke ustandseligt at lovgive om mænds kropslige rettigheder eller på­klædning! (Citat bragt i Politiken d. 4.5. 2022.)

’Taliban beordrer kvinder til at dække sig til fra top til tå’

(TV2 d. 7.5. 2022)

Små, gnattede mænd med skæg og turbaner står og dikterer, hvordan kvinder skal opføre sig: Kvinder må ikke gå i skole, de må ikke gå ud uden en mandlig ledsa­ger, de må ikke vise deres an­sigt og krop i det offentlige rum … De må faktisk helst slet ikke være der.  – Så nu er det vist på tide, at alle kvinder forlader det tilbagestående land. – Tænk, hvis ALLE de afghanske kvinder blev enige om at begynde at gå mod grænserne fx en tirsdag formiddag kl. 10? Så ville problemerne vist løse sig i løbet af kort tid.

Og i de lande og stater, hvor mænd og medløbere igen vil til at blande sig i kvinders ret­tigheder til at bestemme over deres egne liv, kroppe og påklædning, dem, der me­ner no­get om ’burkinier’ på strandene (Frankrig o.a.), tørklæder (Danmark o.a.), abort (USA og mange, mange andre lande), der bør kvinderne stille sig frem og sige klart fra. Evt. ved at flytte, ved at demonstrere eller ved at organisere parallelsamfund. In­gen har ret til at begrænse kvinders ligeværdige gang på denne jord.

’Læge fængslet for voldtægt af feberramt kvinde på hospital

Læge opsøgte i sin fritid kvinde på en anden afdeling end sin egen, og ifølge sigtelse voldtog han hende’

(Ekstrabladet d. 22.4. 2022)

Hvorfor skriver de ikke ’mandlig læge’? – Fordi det giver sig selv? – Ellers er medi­erne hurtige til at skrive ’kvindelig bilist’, hvis det drejer sig om en færdselsulykke eller ’kvindelig læge’, hvis nogen har begået en fejl.

Michael Bojesen har undervist børn, ledet flere pigekor og store kulturinstitu­tio­ner, men han skriver og taler iflg. Ekstrabladet og BT som en seksualforbryder:

Ekstrabladet d. 14.4. 2022 om Michael Bojesen:

‘Hun er noget af en frækkert’
’At det har været svært at undgå Michael Bojesens seksualiserede omgangstone, vi­ser en anden mail, som Ekstra Bladet er i besiddelse af. I en mail-dialog med fagfæl­ler deler Mi­chael Bojesen helt ud af det blå linket til en artikel om en makaber drabs­sag, hvor en kvinde blev kvalt i fugeskum under forhold, der ifølge drabsmanden be­gyndte som en sex­leg. Om offeret skriver Michael Boje­sen: ’Hvem ville ikke have lyst til at dyrke lidt god fuge – eller flødeskums-sex med hende her? Hun er noget af en frækkert.’

(Ekstrabladet d. 14.4. 2022)

Og så kan vi lige tage de kvindelige ansatte på bl.a. danske rederiers skibe, som bliver udsat for voldtægt, uønskede sex-sms’er og andre nedværdigende krænkelser, mens de udfører deres arbejde. De burde alle udstyres med en alarmknap, der igangsætter øjeblikkelig afhentning med redningshelikopter, uanset hvor på verdenshavene skibet og kvinden befinder sig; betalt af krænkeren/krænkerne, selvfølgelig, og af rederiet, der ikke formår at sikre deres ansatte.

https://www.dr.dk/nyheder/penge/kvinder-laegger-sag-mod-maersk-vende-det-blinde-oeje-til-voldtaegt-og-chikane

‘Borgen’, den nye sæson, foråret 2022:

Alle personerne stikker grimt og ubehageligt til hinanden og til seerne, der næsten ikke har lyst til at se, hvad de gør, eller høre, hvad de siger.

Alle seriens kvinder forekommer en smule jammervækkende og har tilsyneladende problemer med bare at være kvinder, mødre, familie­mennesker og professionelle. – Hvorimod mæn­dene bare er mænd, som mænd nu engang er … i populærkulturen.

Plottet, hvor Grønland udgør en kulisse for smukke naturbilleder, er sjusket tænkt, nedla­dende over for grønlændere, usandsynligt og uvedkommende: Så underskrives der en samarbejdsaftale mellem den danske regering, hjemmestyret i Grønland og nogle kine­sere om udvinding af olie, men så umiddelbart efter aflyses det hele uden konsekvenser, fordi en amerikansk præsident vist nok ringede til stats­ministeren …

Og statsministeren selv er beskrevet som en grim, ond og ubehagelig parodi på vores nu­værende statsminister, Mette Frederiksen. Plot og politiske persontegninger er bl.a. ud­tænkt af Martin Lide­gaard, radikal og tidligere udenrigsminister. Som idé- og manu­skript­mand er Lidegaard ikke profes­sionel og da slet ikke uhildet, da han jo blev vra­get ved det seneste formandsvalg i partiet til fordel for en kvinde og står i et modsæt­ningsforhold til den ægte Mette Frede­riksen, der som magtfuld kvinde nok kunne være en torn i øjet på en forsmået radikal par­tiformand … Det føles ubehageligt ondt, privat og hævnger­rigt.

Alt i alt uskønt og dilettantisk på manuskriptsiden.

Det er vanvittigt på grænsen til det skizofrene at lytte til russerne og ukrainernes gensidige beskyldninger: – De bombede et hospital! – Nej, vi gjorde ej! De var selv ude om det, der var trop­per gemt derinde. – De har ydmyget krigsfanger! – Nej, det gjorde vi ikke, det gjorde de selv … osv.

Der er kun én eneste ting, man behøver at kigge på i dette tilfælde: Har nogen bom­bet et andet land? Kørt trop­per og tanks ind i et andet land? Ja eller nej? – Så længe nogen på­viseligt og helt uden skyggen af tvivl har overskredet et andet lands græn­ser, har bombet huse og infrastruktur sønder og sammen og står derinde med over 100.000 mand, fly, he­likoptere, krigsskibe, tanks o.m.m., mens de fører blodig krig mod befolkningen, så er der ikke mere at snakke om. – UD! – Når I er kommet godt hjem igen og har ryddet op efter jer, kan vi snakke.

Når man når frem til at erkende sandheden, virkeligheden, om sig selv og ens plads i tilværel­sen og holder op med at forstille sig for andre og sig selv, så oplever man en stor lethed og glæde i sit liv. Hvis nogen i ens omgivelser ikke kan leve med det, er det deres egen sag. Man bør ikke tvinges til at lyve og benægte fakta for at redde skrøbelige med­menneskers selvfølelse. – Jeg tror, at det samme gør sig gæl­dende med stater, fx Norden versus Rusland og USA under Trump: De, der har fri presse og holdes fast på virkelighe­den, lever bedre, tryggere, mere ærlige og produk­tive liv, hvorimod de, som lever med fa­brikerede ’nyheder’, ’fake news’ og iscenesatte og redigerede pseudovirke­ligheder, altid må være på vagt, mistroiske, angste for at tabe ansigt, og det kan være meget, meget an­strengende.

I en fredelig og fremgangsrig eftertidskrig bliver samfundet efterhånden femini­seret, demokratisk, snakkende, empatisk, emsigt, omsorgsfuldt, hyggeligt, bedrevidende og selvretfær­digt, men når krigen rammer, fx når en østlig despot pludselig beslutter sig for at inva­dere et nabo­land med hær og bomber og fly for at er­hverve flere ressourcer til sig selv, så kommer de maskuline værdier, så som stolthed, styrke, mod, beskyttertrang, målrettethed, tavshed, voldsparathed og evnen til uden diskussion at indordne sig under hierarkiske strukturer, til ære og værdighed igen. Fordi vi har brug for dem. – Det var ikke Merkel i Tyskland, Frede­riksen i Danmark, Marin i Finland, An­dersson i Sverige, eller Ardern i New Zealand, der invaderede andre lande … Mænd skaber man­deverdener, der påfaldende kan minde om den buffet af status- og magt­kampe, fjol, vold, sex og voldelig sex, der serveres som underholdning i primetime.

Fordi ethvert menneske over 35 ikke har noget højere ønske end at få opmærk­som­hed på sin krop fra liderlige gamle svinebasser?

‘Forfatter: MeToo bunder i midaldrende kvinders jalousi over for yngre kvinder

18 kvinder anklagede i slipstrømmen af #MeToo et af svensk kulturelites mest kendte an­sigter. Det verdensberømte Svenske Akademi nedsmeltede, flere medlemmer for­lod aka­demiet. Forfatteren og kritikeren Horace Engdahl blev, og sagen præger hans nye bog. Men han taler også om forso­ning og besindelse.’

(Politiken d. 12.3. 2022  https://politiken.dk/kultur/boger/art8651098/Forfatter-MeToo-bun­der-i-mid­aldrende-kvinders-jalousi-over-for-unge-kvinder  )

● ’USA yder bistand til Ukraine for 93 milliarder kroner

Torsdag vedtog Kongressen et lovforslag, der sender omkrig 93 milliarder kroner i bi­stand til Ukra­ine. Det skriver den amerikanske præsident, Joe Biden, på Twitter. – Det ser jeg frem til at skrive under på med det samme, skriver han i et opslag.’

(Politiken d. 11.3.2022)

– Og så skal vi dagligt se utallige indslag/artikler/hædrende omtaler af danskere, der for­ærer deres gamle tøj eller fem udslidte bamser til ukrainere, kører ned og henter tre og indlogerer et par styk­ker hjemme i kælderen … 93 mia.!!!

»At søge efter et forbillede er meget klassisk i krisesituationer, og vi så det også ved pandemi­ens begyndelse. I politisk forskning kalder man det rallying behind the flag. Man oplever en krise, der kræver, at nogen tør handle og stille sig i front. Og så støtter man op om flaget eller lederen«, siger Kristoffer Albris.

(Citat fra Politiken d. 2.3. 2022.)

Som min kloge veninde sagde efter private prøvelser, to hårde coronaår og inva­sio­nen af Ukraine: – Nu mangler vi bare vand til blod og frøers mængde … og måske også nogle græshopper.

Ja, skidt med de flere end 6 mio. døde, med ukrainerne, korneksporten og ver­dens­økonomien, hvis den nordjyske krydstogtsturisme er i fare:

’Krigen i Ukraine kan ramme nordjysk krydstogtturisme

I to år har coronapandemien sat en stopper for krydstogtturismen i Aalborg og Ska­gen. Nu kan Ruslands invasion af Ukraine spolere den nordjyske turistbranches håb om masser af krydstogttu­rister.’

(TV2Nord d. 25.2. 2022)

Men hvad vil kvinder have? – Så jamrer de, når de ikke får børn, og så jamrer de gud­hjælpemig også, når de får dem:

(Politiken d. 7.2. 2022)

(Femina d. 4.2. 2022)

Og også, hvis de skulle få sig en lille hund:

(Politiken d. 30.12. 2021)

Det begynder med et stød i hjertet: –Det dér kan da umuligt være rigtigt, tænker man. – Men så indser man, at det ER rigtigt, og at det eneste, man kan gøre ved det, er at skrive om det …

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *