Stærkt foruroligende

Det er pinligt og foruroligende at leve i et land i en tid, hvor politikerne er så unge, amatøragtige, kulturblinde og dårligt uddannede, at de tror, de kan lovgive om alt muligt, som tilfældigvis generer dem:

Om der skal serveres svinekød i dagsinstitutioner.

Hvilket tøj kvinder må have på. – Sjovt nok er der sjældent den store trang til at lovgive om mænds påklædning.

At børn på et år, som ikke forstår noget som helst sprog, og som derfor ikke forstår, at de bliver hentet igen, skal tvinges i institution hver dag.

At de kan fifle med menneskerettighederne, så vi kan komme til at behandle nogle udlændinge i nød endnu værre, end vi gør nu.

Og senest har landets justitsminister, som har en toårig, praktisk erhvervsuddannelse som speditør bag sig, foreslået, at folk i særlige områder (= de fattige i ghettoområder) skal have dobbelt straf, hvis de begår ulovligheder … *

Jamen, det er jo hårrejsende! – Og flovt! – Og ingen råber op! – Er der ingen, der kan gennemskue bluffet, at vi nu igen skal stå samlet mod ‘fremmede’ i særlige kvarterer, til overflod benævnt ‘ghettoer’, udskille dem, piske dem og hade dem, mens en vaklende regering kan slippe af sted med at styre landets affærer meget dårligt?

Selv Politikens chefredaktør skriver i en leder**, at det er fornuftigt at skille mødre og småbørn med økonomisk tvang. – Har han selv prøvet at aflevere et grædende og panisk angst lille barn i en underbemandet vuggestue? Og hentet det, traumatiseret og udslukt, igen klokken fire eller fem? Har han ikke læst beretningerne i sin egen avis om hverdagen i dagens vuggestuer? Og skulle det i givet fald være med politiets mellemkomst, at man fjerner babyer fra deres hjem og mødres arme? Det giver nogle meget ubehagelige billeder inde i mit hoved … – I nogle kommuner betaler man folk for at passe deres egne børn, så man sparer de dyre vuggestuepladser. Men det er jo selvfølgelig de RIGTIGE folk, folk med en kultur, der ligner politikernes.

Kunne man forestille sig, at man i andre kulturer måske har mere omsorg for børn (og ældre mennesker) end i vores?

Kunne man forestille sig, at stemningen i dette land ville blive bedre, hvis vi fik valgt flere med anden etnisk baggrund ind i Folketing og kommunalbestyrelser? – Så også vore folkevalgte repræsentanter lærte nogle med andre kulturbaggrunde at kende og lærte at sætte pris på omsorgen, venligheden, tolerancen, som stadig kan findes i ikke-danske samfund.

Det er ikke anliggender for hverken chefredaktører, kommunalbestyrelser eller den lovgivende magt, hvad vi skal spise, hvad vi skal have på, og om vi er knyttet til vore spædbørn og måske gerne vil passe dem hjemme, hvor vi bor, mens de er små.

Og man må ikke gøre forskel på et lands indbyggere og forlange tvangsfjernelser af børn i nogle boligkvarterer og tildele nogle grupper dobbelt straf for evt. kriminalitet, for så giver man jo kun halv straf til de andre, de udvalgte, de rigtige, som også gerne selv må passe deres småbørn, til de er tre år gamle og parate til at socialisere sig i de store institutioner/opbevaringsanstalter. Det er alt sammen et meget, meget farligt skråplan at bevæge sig ud på.

Den nuværende regering kalder sig liberal. – Dens medlemmer må have sprunget den basale skoleuddannelse over, for liberal betyder frisindet.

Det er ikke frisindet at lovgive om dametøj, tvangsaflevering af småbørn og spisevaner.

Og FN’s menneskerettighedsdokument, som Danmark jo naturligvis har tilsluttet sig, forlanger lige ret for alle uanset oprindelse, boligområde, køn, indkomst, seksuel observans, spisevaner, udseende, påklædning osv., og det er det vigtigste, vi mennesker har sammen, for uden menneskerettigheder har vi ikke noget at holde os til i en omskiftelig verden.

‘Alle mennesker er født frie og lige i værdighed og rettigheder’ begynder teksten. *** – Man har ikke lige rettigheder, og man er ikke lige i værdighed, hvis man får dobbelt straf i nogle kvarterer og ikke i andre. Hvis man skal tvinges til at aflevere skrigende småbørn. Og hvis man ikke kan tage et tørklæde på, når man går ud.

Disse menneskerettigheder har vi brugt til at slå mennesker i Irak, Afghanistan og Libyen i hovedet med, når vi bombede dem, så har vi vel selv en forpligtigelse til at gå forrest og overholde dem herhjemme. Ikke bare af næstekærlighed, men også af fremsynede sikkerhedshensyn: Jeg bliver utryg ved landets ledelse, når de svigter alle principper, så tilfældige love næste gang kan ramme mig og min påklædning og mine børn og børnebørn og mine spisevaner og min lighed for loven.

Mens landets uvidende og småtskårne politikere har travlt med at beskæftige sig selv henne i småtingsafdelingen, forærer skattevæsenet milliarder af vores fælles penge til svindlere, vi sælger ud af offentlige foretagender for latterlige småbeløb, og sundhedsvæsnet, børneinstitutionerne, skolerne, universiteterne, naturbeskyttelsen, postomdelingen og den kollektive trafik går ad H til …

Er der ingen voksne, veluddannede mennesker tilbage i dette lands ledelse? Mennesker, for hvem almenvellet, basale menneskerettigheder og overholdelsen af internationale konventioner betyder mere end deres egen løn, pension, popularitet og gratis Rolex-ure, gratis koncertbilletter, gratis fadøl, rejser på 1. klasse for u-lande og miljøets penge, og andre frynsegoder? Bare et enkelt politisk menneske i dette land, som man kunne have respekt for? Som vi havde det for fx Anker Jørgensen og Preben Wilhjelm.

I min optik begyndte denne dumhed under Fogh og hans indædte kamp mod ‘eksperter’, dvs. mennesker, der havde uddannet sig og faktisk vidste noget. Som ikke lod sig styre med primitive, oppiskede folkestemninger, men som krævede en rationel politik til hele landets bedste i overensstemmelse med gældende danske, kristne og internationale værdier og menneskerettigheder og økonomisk fornuft. Mennesker, som kendte historien og dens faldgruber. Som sagtens kunne gennemskue afledningsmanøvrer og særordninger, der tilgodeså ‘vennerne’.

Siden Foghs tid har det været i orden, at ledere og politikere og andre mennesker, som samfundet er afhængigt af for at fungere ordentligt, er uvidende om almindelige regler, kynisk selvoptagede, gridske på fællesskabets bekostning og både uuddannede og udannede.

* https://politiken.dk/indland/politik/art6359702/5-skarpe-til-S%C3%B8ren-Pape-Sk%C3%A6rpede-strafzoner-kan-indf%C3%B8res-i-hele-kongeriget

** https://politiken.dk/debat/ledere/art6362610/Selvopg%C3%B8r-i-ghettoen

*** http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/dns.pdfUddrag:

‘Artikel 2:

Enhver har krav på alle de rettigheder og friheder, som nævnes i denne erklæring, uden forskelsbehandling af nogen art, f. eks. på grund af race, farve, køn, sprog, religion, politisk eller anden anskuelse, national eller social oprindelse, formueforhold, fødsel eller anden samfundsmæssig stilling.

Der skal heller ikke gøres nogen forskel på grund af det lands eller områdes jurisdiktionsforhold eller politiske eller internationale stilling, til hvilket en person hører, hvadenten dette område er uafhængigt, under formynderskab eller er et ikke selvstyrende område, eller dets suverænitet på anden måde er begrænset.’

(Mine understregninger. – Det tog mig under et minut at google mig frem til teksten vedtaget af FN i 1948 om menneskerettigheder. Dette har stats- og justitsministeren åbenbart endnu ikke fået gjort.)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *