Offentligt ansatte

Yes! – At tromle hen over vore offentligt ansatte og true ¼ mio. af dem med lockout efter forhand­linger om småting er den helt rigtige taktik, hvis man vil hele sårene efter lockouten og nedtrom­lingen af lærerne i ’13.

Det er præcis måden at sikre et velfungerende samfund på. – Et samfund, hvor de offentligt ansatte altid er parate til loyalt at strække sig og give den en ekstra skalle for at få enderne til at mødes i et nedsparet, forhutlet, tidspresset, stressende og efterhånden temmelig sølle, offentligt system.

Kan nogen huske, hvordan folkeskolen føltes, da lærerne stadig opfattede deres gerning som et kald, der drejede sig om børn og ikke om tidssystemer, F-tid, U-tid og Ø-tid?

Og hvor læger, hjemmehjælpere og sagsbehandlere ikke blot blev udstyret med urea­listisk stramme tidsskemaer og en ‘Gå væk!-knap’, men rent faktisk havde tid og mulighed for at hjælpe rådvilde, syge og trængte borgere?

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *