Småtterier XV

● Danske kartoffelavlere forgifter kartoflerne, jorden og grundvandet – og der­med planeten, dyre- og plantelivet og menneskeheden, men det eneste, der be­kymrer dem, er, at ’Vores udbytter kommer til at falde …’

TV2Nord net 6.2.2023:

’En rest fra plantebeskyttelsesmidlet Ran­man er blevet fundet i grundvandet, og det får nu betyd­ning for de danske kartoffel­avlere.

Skimmelmidlet Ranman, der bruges mod kartoffel­skimmel, kan ikke længere bruges, efter Miljøstyrelsen har tilbagekaldt pro­duktet. Produktet er sammen med to andre tilbagekaldt per 30. januar, fordi det indeholder cy­azofamid, og styrelsen i målinger har fundet rester i grundvandet.

Det betyder, at kartoffelavlere nu er nødsaget til at bruge andre kartoffelarter, der er resistente over for skimmel­svamp.

– Vores udbytter kommer til at falde, og derfor kommer omsæt­ningen også til at falde. Det er da træls, siger Jeppe Lykkegaard Christensen, der er kartoffelavler i Hjallerup.’

Roundup, PFAS, PFOS og ubegribeligt mange, mange flere. Vi bør erklære hele Danmark økologisk og forbyde ALLE giftige kemikalier i jorden, dyrene, planterne og vandet. Det ville 1) Give os en handelsmæssig fordel på et mere og mere forgiftet verdensmarked for fødevarer. 2) Spare en masse tid og redde en masse liv fordi vi ikke først skal finde, undersøge og forbyde alle stofferne ét for ét. 3) Redde jorden, drikkevandet, vandløb og biodiversiteten her i landet én gang for alle og gøre Danmark til et af de smukkeste, sundeste og rareste steder at leve.

https://politiken.dk/indland/art9205708/%C2%BBT%C3%A6t-p%C3%A5-en-k%C3%A6mpe-skandale%C2%AB-Kun-tre-procent-af-drikkevandsboringer-beskyttet-mod-pesticider

https://nyheder.tv2.dk/samfund/2023-02-09-sprojtemidler-i-over-halvdelen-af-de-danske-vandboringer

● At optimere alting er menneskets dybeste drift –  udbytte, udseende, in­dustri­mad, kærlighedsliv, formue, landbrug, køer og svin, mink- og børnepas­ning, uddan­nelse på kortest mulig tid, arbejdsgange, anlæg og byggerier … Hvis man lige und­tager bureaukraterne i pensionskassen, der blot sidder, hvor de sidder, for at for­virre de kunder, der betaler deres løn, tale nedladende til dem og få tiden til at gå …

● Man skal ikke lade en lejlighed til at vise en bar damerøv gå fra sig, selv om artiklen faktisk handler om økonomisk snyd … Så her er et lækkert foto af en stakkels østeuropæisk pige klædt ud i strippertøj for at opildne husarerne.

Nordjyske Net allerøverst søndag d. 22.1. 2023:

● Jeg kan ikke gennemskue, om det er et udtryk for, at vi omsider har op­nået en form for ligestilling, at mænd nu også bliver vurderet på deres udseende, at de barberer sig, træner, bruner sig, soignerer sig, smører sig ind her og der, går op i deres påklædning, smykker og accessoires … Eller om det bare er dumt.

● Den københavnske elite er gået i sorg over lukningen af Irma. – Det vi­ser, at de ikke har sat deres ben i en Irma de sidste 10 – 20 år, for Irma var ble­vet dyr, dår­lig og havde de samme fantasiløse varer, som resten af Coop-kla­nen. – Eliten og alle andre har for længst forladt indkøb i Irma til fordel for dyre abonnements­kasser, Wolt, Just Eat eller Aldi, Lidl, Netto og Rema 1000. Sorgen over Irma er be­grædelsen af et drømmebillede, en tåget forestilling om forsvunden hygge og kvali­tet.

● Det er blevet helt almindeligt – og muligt – at udskrige totalt usandfær­dige, opdigtede løgne og himmelråbende vanvid i det offentlige rum. Uden at no­gen løfter en finger for at stoppe det.

Her den russiske ambassadør i DK i Politiken d. 31-1-2023: Vi kæmper ikke mod ukrainerne, skriver han, selv om det meste af den russiske hær står inde i Ukraine med tanks og alt muligt andet kraftigt krigsmateriel, selvom russerne uretmæssigt og med brutal vold har tilkæmpet sig og besat Krim og de østlige provinser og har sønderbombet det stakkels land igennem et helt år!

● Hvorfor smider vi ikke bare Erdogans Tyrkiet ud af NATO? Og byder både Sverige og Finland velkommen uden yderligere afpresning fra psykopa­ter? Erdog­ans rabalder har ikke noget med NATOs bedste at gøre, men er be­regnet på hjem­mepublikummet. Vi gider slet ikke have ham med i klubben.

● Hvis ens datter døde, mens hun ventede på et nyt hjerte eller et andet organ … Hvis ens søn faldt i havnen og druknede på vej hjem fra en druktur … Så er man måske ikke selv den bedste ekspert ang. tvungen organ­donation eller indhegning af 10 km havnekaj … Måske skulle pressen og andre ikke lytte så meget til sørgende pårørende, der næppe har ekspertviden om det fælles bedste og stadig er i sorg.

Kvitteringer fra internetbutikker:


‘Tak for at du handlede hos Rito.dk! ’

’Mange tak for at handle hos os’ (Offi)

På godt dansk ville det være: Tak, fordi du handler hos os!

Den sjuskede udgave:

’Tak for din ordre / køb hos os.’ (Frishop)

Og den overstrømmende og alt, alt for meget:

’Alt er godt. Læn dig blot tilbage.

Kære Lone – tusind tak for din ordre, der nu er gået igennem. Vi håber, du nød din shoppeoplevelse på Coolshop 🤗

Herunder finder du din ordreoversigt med ordrenummeret #87046574.

High five,
Team Coolshop

Det er det, jeg har sagt og skrevet i mange år: – Vi oplever en uddannel­ses­mæssig krise, der medfører fordummelse i alle led af det danske samfund: I Folke­tinget, kommunalbestyrelser, forvaltningen, folkeskolen og andre uddannelsesinstitutioner, visse virksomheder, Coop, Post­Nord, SAS, landbruget, på gaden, i fagbevægelsen, butikker, Facebook m.fl., nattelivet, aviser, forlag og andre medier … de dumme styrer overalt! Se bare bededagspro­testerne og sportsbegej­stringen, der fylder det offentlige rum i ugevis ad gan­gen, mens der er krig i Europa

https://politiken.dk/indland/uddannelse/art9195729/Leder-af-landets-st%C3%B8rste-uddannelse-er-dybt-bekymret-over-studerendes-niveau

● Unge fester over Ritt Bjerregaards død. Mere smag- og taktløst bliver det ikke. Der er stadig tabuer tilbage, man fryder sig ikke over, at nogen er død, og man danser ikke på andres grav! Vi har helt åbenlyst forsømt at lære vores unge mennesker, at det gør man bare ikke.

BT 24.1.23:

’Der blev indkaldt til fest i Ungdomshuset i Kø­ben­havn, da tidligere overborgmester Ritt Bjerre­gaard døde i weekenden. Nu forlanger en politi­ker, at det får konsekvenser.

Under overskriften ‘Så er vi kvit, Ritt!!’ lagde Undomshuset søndag et opslag på Face­book med følgende opfordring:

‘Slæb kadaveret forbi Ungeren og send en væmmelig tanke efter tidligere overborg­mester Ritt Bjerregaard. Nu har vi fået både ret og fred.’

Senere blev opslaget så fulgt op af en video, der viser festende og maskerede unge. Som tekst til billedet står:

‘I Ungeren siger vi behørigt farvel til Ritt. Ritt er død. Stadig fuck dig!! Stadig ingen fucking tak til systemet.’’

● Hvem? Hvad? Hvor? – Journalister i dag glemmer grundreglerne for deres virke. Når vi lytter til eller læser almindelige nyheder, vil vi gerne up front have at vide hvem, hvad og hvor, nyheden omhandler. Vi vil gerne orienteres således fx om ’Kvinde kørt over af bus i Varde’ – Hvem? En kvinde. – Hvad? Kørt over af en bus. – Hvor? I Varde. I næste sætning skal vi have at vide, hvad der skete med hende ved over­kørslen: Er hun død? Hårdt såret? Har hun brækket benet? Har hun det nogen­lunde? Først derefter kan man udpensle de nærmere forhold og perspektivere hændelsen. – Ellers sættes læseren, seeren eller lytterens tålmodighed på en alt for hård prøve, og folk falder fra.

‘Politikens udsendte er nået til ødelæggelsernes epicenter: »Det er meget, meget værre her i byen, end jeg på nogen måder var forberedt på«

Politiken er nået helt ind i jordskælvets epicenter. Ødelæggelserne er værre, end journalist Martin Bjørck i sin vildeste fantasi havde forestillet sig.’

https://politiken.dk/udland/art9207741/Politikens-udsendte-er-n%C3%A5et-til-%C3%B8del%C3%A6ggelsernes-epicenter-%C2%BBDet-er-meget-meget-v%C3%A6rre-her-i-byen-end-jeg-p%C3%A5-nogen-m%C3%A5der-var-forberedt-p%C3%A5%C2%AB

Journalister i dag tror, at nyheder handler om dem selv; de er alt for generøse med fortællinger om, hvordan de selv oplevede situationen, hvor de selv var, da de hørte nyheden, hvordan vejret var, hvad deres kollegaer sagde, hvad uvidende fæ, de tilfældigt har truffet på gaden, mener, hvad de fik at spise til morgenmad, og hvor dette måltid fandt sted. Eller de dramatiserer alvorlige begivenheder med lange indledninger á la: Det var en mørk og stormfuld aften, da … Hvilket er usmageligt og en hån, hvis nyheden fx drejer sig om det nylige, voldsomme jordskælv i Tyrkiet, hvor menneskeliv i tusindvis er gået tabt.

– Og så ville det i øvrigt være velgørende, hvis jour­nalistelever lærte dansk grammatik og retskrivning, før de blev sluppet løs hos fx Ritzau eller i Politikens spalter. – Sproget er som oftest barnligt og fattigt, fyldt med fejl, som forstyrrer kommunikationen, almenviden kni­ber det også med, og almindelige talemåder fejlhøres og fejlskrives.

● Energikrise og inflation gør, at mange undlader at købe deres nødven­dige medicin. Bl.a. hjerte- og sukkersygepatienter må klare sig uden me­dicin pga. pengemangel. Politikerne diskuterer en omlægning af tilskuds­ordningen, så man kan betale i mindre portioner …

Politiken, net, 1.2. 2023

Men måske skulle man bare bede medicinalfirmaerne om at sætte priserne ned, hvis de vil sælge noget her i landet? Eller betale skat, så vi kan bruge pengene på medicin?

● På engelsk lyder lægeløftets første bud ofte: Do no harm! * – Gør ingen skade. Det samme burde gælde alle os andre: kongelige, russere, naboer, mu­sikere, journalister, forretningsmænd- og kvinder, landbrugere, fiskere, hånd­værkere, for­ældre, You Tubere, lærere, pædagoger, SOSU’er, teenagere, politi­kere … osv.

● Aalborgs biskop om forslaget om at afskaffe store bededag som officiel fri­dag:

Aalborgs biskop raser: – Staten begynder at blande sig i, hvad folket laver

TV2 Nord net, 10.1.23

Hmmm … Er det ikke snarere kirken og præstevæsnet, der her på middelalder­lig vis forsøger at blande sig i statens anlig­gender? – In­gen kan forbyde folk at holde fri, hvis de har fridage til overs, eller at spise hveder eller at bede på store bededag. Men her i en krisesituation har den nuværende regering vurderet, at arbejdsåret som et levn igennem århundreder har for mange fridage, både religiøse og ikke-religiøse, hvis vi skal opretholde en rimelig økonomi i samfundet. Tænk på, at vi siden indførel­sen af store bede­dag både har fået to dages weekendfri hver eneste uge, plus vinter-, sommer- og efterårs­ferie – noget man ikke havde før. En kirkens mand bør ikke blande sig, skulle vi så også lade buddhister, asatroende, astrologer og spåmænd få indflydelse på statsfinanserne og samfundets indretning? Det er for længst på tide, at vi afskaffer forbindelsen mellem stat og kirke! Vi er vel ikke en slags religiøs bananrepublik? – Folk må holde de hellig­dage, ramadan, jul og bededage, de lyster og har mulighed for, men bland staten og of­fentligheden udenom!

Mit forslag er, at vi tæller alle de nuværende helligdage sammen og i samråd med fagforeningerne bevilliger enhver arbejds­tager det samme antal dage som fridage. Så kan man selv vælge, om man vil holde ski­ferie, konfirmation, Mikkelsdag, Eid, jul, påske, fød­selsdag, 1. maj, mors dag, strand­tursdag, sove længe-dag eller bededag, og efter aftale med arbejdsgiveren sprede sine fridage ud over hele året. Det ville give langt større fleksibilitet på arbejdsmarkedet, og det ville gøre fx festloka­ler, ferierejser og forlystelser billi­gere – og køen på Louisiana kortere – når ikke alle partout skal det samme på samme tid altid.

● Hvem orker at høre mere fra selvmedlidende og uhyre privilegerede prin­ser? Her tænker jeg på Henrik, Joakim og Harry.  – Ikke mig. Jeg vil ikke høre mere! Ikke i en tid med så mange andre, langt vigtigere emner, man kunne beskæftige sig med.

● Nu har vi over hele kloden ’bekæmpet’ coronavirus og covid-19 i tre år – med isolation, vaccine, mundbind, sprit, rengøring, afstand, udluftning, hånd­vask, nedlukninger … og virussen raser stadig, muterer og gør, som virus­ser nu gør, smitter hele befolkninger og tager sin told. 8188 døde alene i Danmark og et sundhedssystem i knæ. – Men det var det jo i forvejen.

https://nyheder.tv2.dk/samfund/2023-02-09-fugleinfluenzaen-h1n5-spredes-nu-ogsaa-blandt-pattedyr-eksperter-frygter-smitte

Hvorfor skal vi alle sammen spilde tid på at diskutere, om nogle børn nede i Paris må kalde sig prinser, prinsesser, grever eller baroner? – Vi le­ver i et demo­krati. INGEN skal gå og kalde sig grever, prinser eller ba­roner eller andet fjolleri uden reel betydning! Så mens vi venter på, at demo­kratiet bliver fuldt imple­menteret i dette lille, smådumme land, er dronningens beslutning da en god be­gyndelse, men det ville have været mere værdigt, hvis det havde været folkets be­slutning. Vive la révolution!

Prins Joakim i mit tv d. 8.2.2023

● I den forbindelse kom jeg til at tænke på, at de gamle påstod, at man kunne blive gråhåret på bare én nat, hvis man oplevede noget forfærde­ligt. – Med prinser er det åbenbart lige omvendt: Prins Joakim, som vist altid har været mørkeblond, er pludselig blevet kraf­tigt sorthåret, me­get mere sorthåret end en mand i hans alder – måske bortset fra Berlusconi og an­dre tvivlsomme typer – nogen sinde har været. – Det må skyldes det blå blod …

● Vi har brugt en del mørke vinteraftner på at se serien ’The Good Doctor’ om en autistisk, savant kirurg på et amerikansk hospital. Serien er god, ikke på højde med ’House MD’, dog. – Og man må uvilkårligt spekulere på, hvilket univers langt fra vores eget den foregår i: – Der er fire læger om hver patient! De har fri og øjeblikkelig adgang til alle hospitalets ressourcer, medi­cin, apparater, scannere, operationsstuer m.m. De kan diagnosticere, behandle, operere deres patienter i løbet af kun 40 minutter! Patien­terne har flotte ene­stuer med komfortable senge og pænt og rent sengetøj! Sygeplejer­skerne er yderst venlige og hjælpsomme, og der er rigeligt af dem! Der er nydelige venteområder for pårørende og en indbydende kantine med tilsyneladende spiselig mad. Måske burde serien rubriceres under eventyr eller science fiction?

● Er det sjovt?

Politikens satirespalte, ATS, 29.12. 2022, rammer bunden i disse år med usjove person­angreb, også på yderst hæderværdige personer. Satire må aldrig sigte nedad. Aldrig mod de yngste, de svageste, de syge, de fattige, minoriteter og de mindst privilegerede – det er virkelig dårlig stil.

● Kvinderne i Afghanistan, Iran og andre kvindeundertrykkende stater, fx i Mellemøsten og på den arabiske halvø, burde tage deres børn og gode tøj og begynde at gå mod grænserne. Målrettet og i store flokke. Krigen i Ukraine har vist, at vi tager imod andre landes flygtende kvinder med kyshånd. Kvinder er ikke en trussel mod de herskende mænd, tværtimod. De er på mange måder en berigelse af et samfund. – Og når kvinderne er sivet ud af de fanatisk religiøse og patriarkalske, mid­delalderlige lande, så stopper uvæsnet helt af sig selv efterhånden …

● Figurer i populære film og andre kunstprodukter, bøger, tegneserier, teater, kunst, tv-serier:

’Den utilstrækkelige mand’ – fx Woody Allen, Sopranos

’Den stærke, men retfærdige, hævnende mand’ – fx Charles Bronson, Sylvester Stal­lone, Bruce Willis, Jackie Chan og diverse superheltefilm, Tarzan, Batman, Spiderman o.l.

’Den usædvanlige mand’ – her de senere år også af og til en usædvanlig kvinde, fx Frida Kahlo, men det er stadig overvejende mænd, der laves film om, som fx i Good Will Hunting, Amadeus, Alle præsidentens mænd, Forrest Gump

’Askepot’ – fx Pretty Woman, Jane Austens romaner, Jane Eyre, Jennifer Lopez i ’Storbyens små mirakler’

‘whodunnit’ – Krimier med detektiver, der altid selv har noget i klemme, et ro­det privatliv, en forfærdelig barndom el.lign.

’Overnaturlige eller eventyrlige’ – fx Frankenstein, varulve, vampyrer, aliens, zombier, troldmænd, hekse, prinser og prinsesser, drager, enhjørninge, talende dyr

’Veninder, der køber en masse tøj og sko’ – Sex And The City og diverse serier, You­Tubere og reality

’Den fjumsede mand, der ikke kan finde ud af en skid’ – specielt i danske film og se­rier ellers i ’Fars fede ferie’ o.l. klovnerier

Mofibo – min e-bogsapp – spørger mig, om jeg er ’entusiast’ og opfor­drer mig som bruger til at forsyne dem med input og forslag … Faktisk er jeg ikke ’entusiast’, når det drejer sig om en læse-app, ganske som jeg heller ikke er entu­siast mht. fx min bogreol. Jeg kommunikerer ikke med reolen, jeg forventer bare, at den holder bøgerne for mig, så jeg kan læse, når jeg har lyst. Hvis jeg skal fungere som konsulent og teste for en e-bogsapp, som jeg beta­ler et klækkeligt beløb for at have til rådighed, så skal det vel honoreres?

For at det ikke skal være løgn, har Mofibo også installeret incitamenter såsom ‘læsemål’, så jeg hver dag kan se, om jeg har opfyldt mine mål, og på hvilket tidspunkt af døgnet, jeg gør det. – Som om jeg var et barn i 2. klasse, der skulle opmuntres til at læse! I stedet for et godt og vel voksent menneske, der har læst hele sit liv, der kan læse af sig selv, der læser konstant af både lyst, nødvendighed og nysgerrighed.

—————————————

*  “First do no harm”

Main article: Primum non nocere

It is often said that the exact phrase “First do no harm” (Latin: Primum non nocere) is a part of the original Hippocratic oath. Although the phrase does not appear in the AD 245 version of the oath, similar intentions are vowed by, “I will abstain from all inten­tional wrong-doing and harm”. The phrase primum non nocere is believed to date from the 17th century.

Another equivalent phrase is found in Epidemics, Book I, of the Hippocratic school: “Practice two things in your dealings with disease: either help or do not harm the pa­tient”.[7] The exact phrase is believed to have originated with the 19th-century English surgeon Thomas Inman.[8]

Wiki

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *