Småtterier XXI

● Fandt dette familiefoto fra en skovtur i 1960’erne.

Mine forældre er der, min farmor er der, og min bror sidder gemt bag min mor, så det må være mig, der har taget billedet, 10 – 12 år gammel. – Ikke si­den dengang har skovene væ­ret så sikre for flåter, nogle med dødelige syg­domme, at man kunne afholde en god, gammeldags picnic i græsset.

Se: https://blog.loneandrup.dk/2013/06/18/flater-og-radyr-197/   

● Blandt andre æstetiske retninger er teatret, modeverdenen og ballet historisk do­mineret af homoseksuelle mænd, og det er deres forkærlig­hed for den tynde, se­nede krop med smalle hofter, lange, lige lår og uden synlige bryster og mave, der i vidt omfang bestemmer hvilke kvindelige skuespillere, modeller og dansere, der i dag får adgang til scener og catwalks.

Alle har ret til at forfølge deres egne præferencer, men hvorfor forsøge at få kvinder til at ligne drenge? Hvorfor skal nogle mænds smag udbredes og skabe selvhad og spise­forstyrrelser hos andre mennesker? Kunne man ikke bare ansætte unge drenge, så?

I det gamle Kina, Grækenland og på Shakespeares tid var det ikke tilladt kvinder at op­træde offentligt, så man besatte alle kvinderoller med mænd – formentlig til stor fornøjelse for de mænd, der kunne lide mænd.

I dag er vi så kommet til, at kvinder mange steder kun må deltage, hvis de ligner mænd. Og disse magre drengepiger uden kvindelige former fremstår som efterlignelsesværdige modeller for alle piger, som havende den mest ønskværdige kropsform.

Hvorfor skaber og hylder vi ikke en feminin æstetik, der omfatter kvinde­kroppe med former og svaj? Hvorfor forfølger vi ikke vores egne præferencer og lader kvinder være kvinder?

https://politiken.dk/kultur/art9544129/%C2%BBHvis-jeg-ikke-havde-en-krop-som-Niko­laj-H%C3%BCbbe-kunne-lide-ville-jeg-ikke-f%C3%A5-en-kontrakt%C2%AB

Kvinder føler sig ikke sikre på de nye fællestoiletter, som nu findes overalt i det offentlige rum – formentlig af sparehensyn? – men selvfølgelig under dække af ’ligestil­ling’. Når man forsøger at skabe ’ligestilling’, går det som oftest ud over kvinder, som har helt andre, og ofte usammenlignelige vilkår. Mænd føler sjældent frygt blot ved at være mænd. Men det er ubeha­geligt for en kvinde fx i indkøbscentrets fællestoilet at støde ind i en stor og frækt gloende mand; at komme ind til et stinkende og overpisset toilet; at blive udsat for be­mærkninger, når man søger ind i fred for at lette sig.  Mange kvinder vil hellere ødelægge deres blærefunktion eller sætte sig i et buskads end at vove sig ind i et skummelt, stin­kende, mandebefængt rum om natten.

DR d. 11.6.2023

Politiken d. 21.4.2024

● Danmarks Radio og Politikens selvhenførende fotojournalister inviterer os ’tæt på’ henholdsvis en oversvømmelses­katastrofe i Ukraine og et fortvivlet barn i Gaza. – Hvad er der galt med nyhederne i dag? Hvorfor skal vi tæt på?

Det er jo ikke til at holde ud, hvis vi skal tæt på og svælge i alle ulykker, krige, oversvøm­melser, storme, flygtninge- og sultkatastrofer … Det er mangel på respekt for de menne­sker og helt forsvarsløse børn, der er ramt, at vi af vores medier inviteres til at tage del i en gratis fø­lelsesoplevelse på deres bekostning.

Ikke alt bør bruges som blot og bar pirring af vores sanser. Den form for invi­tationer skal forbeholdes underholdningsindustrien!

● Det er fornærmende, at TV2 har ophøjet sporten til at være med fremme i front i deres nyhedsudsendelser.  

Så skal vi lige høre nyt om Jumbo-Visma og en evt. fusion, FØR vi kommer til morgenens angreb på Israel, som kan udløse en storkrig i Mellemøsten.

Så lavt er DR endnu ikke sunket. De går lige på med verdensnyhederne og gemmer sport og de alenlange vejrudsendelser med sliddersladder til sidst, så man kan slukke for pjan­ket.

Sport er ikke anderledes end gladiatorkampe og cirkus. Sport er en penge­generator. Sport er et sikkert samtaleemne blandt mænd, en afledning for aggressioner og de mest af­stumpedes følelsesliv.

Men sport i nyhederne er et levn fra dengang, mænd ejede alt i verden, hele det offent­lige rum, som de kunne indrette som en mandehule, hvis de ville. I dag må de rykke til side og dele pladsen med medskabninger, der har priori­teterne i orden.

Sport bør forvises til specielle udsendelser, der tydeligt er mærket ’SPORT’, eller specielle kanaler.

Det er begrebsforvirring at forveksle sportsfolks fibersprængninger, sprogligt fattige kom­mentarer og småbegivenheder, som fx et spillersalg eller et træ­nerskifte i en ubetydelig klub, med nyheder.

● Selvoptagede medier – STORE ændringer? Det er vist kun i de ansattes opfattelse … Ikke en kat ville have opdaget det, hvis de ikke havde skrevet lange artikler om det selv.

’Store ændringer i nyhedsudsendelserne på TV 2 og TV 2 News

TV 2 Nyhederne er i gang med store forandringer, fordi seerne i stigende grad streamer nyhe­der.

Fra næste uge betyder det synlige ændringer for seerne af TV 2 News og TV 2.

De store nyhedsudsendelser på TV 2 får nyt navn fra mandag 2. oktober:

  • ’18 Nyhederne’ bliver til ’18 News’
  • ’19 Nyhederne’ til ’19 News’
  • ’21.30 Nyhederne’ til ’21.30 News’

Navneskiftet skyldes, at nyhedsudsendelserne rykker ind under TV 2 News som én samlet tv-afdeling. Hidtil har TV 2 og TV 2 News lavet hver deres ny­hedsproduktion.

Nyt nyhedsprogram

Forandringerne betyder også, at TV 2 News i starten af oktober sender fra Odense om aftenen, mens morgen-, dag- og News-magasiner fortsat sendes fra København.’

https://nyheder.tv2.dk/2023-09-20-store-aendringer-i-nyhedsudsendelserne-paa-tv-2-og-tv-2-news

● Godt at se, at Nordjylland har originale idéer og prioriteterne i orden:

Nordjyske d. 28.9. 2023

Nordjyske d. 28.9. 2023

● Ældre, overvægtige damer er eksperter i slankekure. – Hvis du vil lære noget, skal du gå til dem, for de har prøvet det hele og ved, hvad der virker. At slanke sig er ikke svært. At holde vægten er umuligt. – Så bliver det jul, fødselsdag, man er på besøg, til møde, spi­ser ude, er på rejse … prøv at finde et sundt, kalorielet måltid på et motorvejscafeteria her i landet eller i udlan­det. – Og så skal man starte forfra for 26. gang, og til sidst gider man bare ikke mere, men tillader sig at slappe af. Som en professionel sportsudøver, der lader sig pensionere.

Helsidesannonce i Politiken d. 4. 5. 2023

● Mens nikotinbranchen slår det stort op, at de går ind for regulering af og et forbud mod salg af nikotinprodukter til børn, så kan eksperter af­sløre, at en ny slags e-ciga­ret med frugtsmag er blevet udbredt i folke­skolerne:

Politiken d. 10. 5. 2023

Hvorfor overhovedet fremstille nikotin med frugtsmag, hvis man ikke hen­vender sig di­rekte til børn for at gøre dem afhængige og derved skabe et nyt marked for de skade­lige stoffer?