Om narcissister

For narcissister gælder det:

· En narcissist er hele livet igennem bebyrdet med vægten af at skulle opretholde et oppustet, skrøbeligt ego

· Det er så stor og voldsom en opgave, at narcissisten ikke et sekund kan tænke på andet

· En narcissist har simpelthen ikke kræfter til andet end sig selv

· En narcissist kan derfor ikke indgå i ligeværdige forhold eller interessere sig for andre eller gå i dybden med et fag

· En narcissists hovedinteresse og livsopgave er sig selv

· Narcissister mangler evnen til empati, dvs. at de ikke et sekund tænker på dig og dine følelser

· Alting handler om dem, om deres fortræffeligheder, fortjenester, ejendele, hvem de kender osv.

· De har en næsten overnaturlig evne til at lade deres egne behov overskylle andre mennesker og blive andre menneskers problemer

· Et suk, et blik, en appel, om nødvendigt et storslået vredesudbrud … og så hopper og danser andre for at imøde­komme deres behov. – I bedste fald. Ellers falder straffen!

· De bruger alt til at forherlige deres egen person og deres eget liv og til at skaffe sig fordele

· Ingen fordel er for lille til at rage til sig

· Narcissister elsker at være til ulejlighed!

· Narcissister elsker at være centrum for opmærksomhed!

· Usynlighed og manglende opmærksomhed er faktisk noget af det værste, en narcissist kan opleve

· Narcissister dør indeni, hvis de ikke kan overføre deres behov på andre

· Du kan uforvarende komme til at krænke en narcissist alvorligt med en uoverlagt bemærkning, et ansigtsudtryk, med antydningen af et krav eller kritik, ved at lægge en forkert gaffel frem til vedkommende eller ved at servere den forkerte slags mad

· Venner, kollegaer, naboer, folk, de møder på ferier, familiemedlemmer, herunder ægtefæller og børn, er alle narcissistiske forlængelser af dem selv, ikke selvstændige individer, der fortjener hen­syn og respekt i deres egen ret

· Narcissistens hus er ikke bare et hus, hans/hendes indretning er ikke bare pæn og praktisk, tøjet er ikke bare tøj, ligesom bilen ikke bare er en bil, alt er narcissistiske forlængelser af et skrøbeligt ego

· Har du et problem med en narcissist, må du ikke regne med, at narcissisten tager (med-) ansvar for at løse det

· Hvis narcissisten ikke føler sig 100 % bakket op, hvis han/hun fornemmer bare en antydning af kri­tik, så kan der ske ét af to: Enten bryder narcissisten omgående kontakten og henlægger dig som ubrugelig, eller helvedes vrede bryder løs over dit hoved. Somme tider begge dele på én gang

· De forstår ikke, de har ikke råd og råderum og evner til at forstå, hvordan de selv opfører sig og tæn­ker

· Og de kan ikke lytte eller forstå det, hvis du prøver på at forklare dem det

· For en narcissist er alle problemer andre menneskers problemer, som de ingen andel har i

· Hvis man har et problem med dem og deres opførsel, er det selvforskyldt, og man har pådraget sig det, fordi man er dum, har en skrue løs eller andet, som ikke har noget med narcissisten at gøre

· En narcissist vil have fordele ud af dig og ud af alle situationer

· De konkurrerer med dig om alt

· De har altid mere ret end alle andre

· De vil have alting mere og bedre end alle andre

· De kan være grådige, fornærede, uærlige, forfængelige, luskede, manipulerende, beregnende, tyvagtige, overfladiske, selvopta­gede, selvhenførende, iskolde og promiskuøse

· Narcissister fører altid et køligt kalkulerende, dobbelt bogholderi, som afsløres ved pausen, når de overvejer, hvad der i en given situation bedst kan gavne dem selv

· De synes, det er helt rimeligt, at de kommer foran andre, at de bliver opgraderet uden ekstraudgif­ter, at de får gaver, tjenester m.m. uden at have gjort noget for at fortjene det, og at de kun skal spise og drikke det allerbedste og færdes på de bedste steder, hoteller m.m. – Og helst ikke for egen regning!

· De besøger ikke andre eller andre steder for at se noget, de uddanner sig ikke af nysgerrighed, og de er ikke interesserede i at lære nyt, bare for at lære. Deres hovedinteresse består i at tage for sig, at kvalificere sig til et liv i evig stråleglans og undervejs at opsøge nye scener, hvorpå de kan stråle

· En narcissist vil aldrig se dig, påskønne dig eller hjælpe dig uden bagtanker

· Du kan ikke føre en almindelig samtale med en narcissist. Enten taler han/hun om sig selv hele ti­den. Eller han/hun mister interessen, hvis du insisterer på at tale om dig, om dit liv eller om noget, der ligger dig på sinde, eller som du rent faktisk ved noget om. Måske bliver du ikke bare ignoreret, men også nedgjort for dine bemærkninger. Det fører ihvertfald aldrig til en almindelig udveksling fra menneske til menneske

· Narcissister har ingen dybde og bund. Deres eget ego er begyndelsen og slutningen på alt

· Når man er sammen med narcissister i længere tid, føler man sig uforklarligt udsuget og tømt for næ­ring. Narcissister tømmer så at sige lokalet for ilt, så andre ikke kan trives der. De brænder det hele af på at fodre deres egen vaklende selvfølelse

· Narcissister kan sagtens give gaver og hjælpe andre, men der kommer en regning: Du kommer til at skylde! – Og så får de en klemme på dig

· Alle andre skylder narcissister ALT! Hensyn, tjenester, gaver, tid … Og de er trænede i at manipu­lere, så de får tingene, som de vil have det, igen og igen

· Narcissister er verdensmestre i at manipulere andre og kalkulere egen fordel i enhver situation

· Narcissister kan ‘groome’ deres omgivelser, navnlig selvfølgelig børn og andre svagt funderede, til at tage evindelige hensyn til narcissistens behov. Straffen for narcissistiske krænkelser – som for andre kan synes minimale – kan være demonstrativ fornærmelse, underkendelse, nedrakning, vredesudbrud, måske ligefrem vold og andre overgreb eller isolation

· De opfatter sig selv som klogere, smartere, hævet over og bedre end alle andre mennesker i univer­set

· De kan ikke ændre denne tankegang

· De kan ikke føre ligeværdige samtaler

· De afbryder omgående kontakten med dig, hvis du ikke længere er nyttig, dvs. deres lydige, støt­tende, rosen­de, beundrende og loyale slave i alt. Den mindste antydning af kritik eller et oplæg til almindelig forhandling af vilkår opfattes som fjendskab til døden, og BUMS! – så er man ude i kul­den

· Det er ikke uden grund, at narcissistisk raseri forekommer så voldsomt, så altfortærende, så iskoldt, så uventet, så meget ude af proportion og tilsyneladende helt uprovokeret …

· Raseriet skal beskytte meget små egoer, grundlagt i tidlig barndom, hvis man er arveligt disponeret for det

· I modsætning til psykopater kan narcissister skamme sig og fornemme en flig af følelsen af at være lille, magtesløs og underlegen

· Faktisk er narcissismen grundlagt som et – utilstrækkeligt – dække over en uudholdeligt stor skam, stammende fra følel­sen af mindreværd og en barnlig manglende kompetence til at mestre livet

· Narcissisme kan opstå enten af behov: – Narcissisten har haft en forfærdelig barndom med uberegnelige, utilstrækkelige og grænseoverskridende voksne og har brug for at kompensere med overmennesketanker

· Eller narcissisme kan opstå af vane: – Narcissisten har haft bløde, uberegnelige, utydelige forældre, der uden særlig grund og helt vilkårligt bare har belønnet, støttet, båret, rost og beundret, så narcissisten bliver afhængig af rosen og støtten, men nok fornemmer, at den ikke er helt fortjent, ikke har bund i den virkelige virkelighed, så han/hun er nødt til at appellere om mere hele tiden for at fodre den bundløse usikkerhed, der bliver resultatet

· Narcissisme er således et falskt ‘jeg’, der skal dække over afstanden mellem små, skrøbelige egoer og en urealistisk forstørret selvopfattelse

· Det er selvfølgelig anstrengende at holde sådan et fantasi-‘jeg’ kørende igennem et langt liv. Det tager alle kræfterne, og der ryger mange relationer undervejs

· Hvis der opstår den mindste revne i følelsen af at være et overmenneske, så ramler hele narcis­sis­tens verden sammen, og så kan han/hun ikke eksistere

· Derfor slår narcissisten uforståeligt hårdt ned på hverdagsagtige bagateller

· Narcissister kan ikke få ros nok. Overhovedet! – Man kan rose og rose og rose dem igen til dessert, og de vil stadig have mere …

· Narcissister oplever ofte en indre tomhedsfølelse, der bevirker, at de let keder sig. De kan kompensere for disse kedsomhedshuller ved at kaste sig ud i en hektisk aktivitet, der ville kunne tage pusten fra enhver

· Utilfredsstillet narcissisme kan udover tomhedsfølelse give livssmerter, så som stress, livslede, bitterhed, langva­rigt nag, depression, misbrug af sex, alkohol eller andre stoffer, angst, ensomhed og fobier

· Mennesker, der er eller langvarigt har været underlagt narcissister, fx hvis forældre, ægtefæller, nære venner og/eller søskende har været præget af narcissisme, kan udvise overdreven sensibilitet, behagesyge, handlingslammelse, frygtsomhed, angst, stress, depression, posttraumatisk stressreaktion. Simpelthen fordi der ikke er plads til deres ego, som derved konstant bliver overskyllet, undertrykt, fornægtet, nedgjort, udnyttet

· Narcissisme er en personlighedsforstyrrelse, som ikke kan kureres, men lidelsen kan reguleres, modereres, ved langvarig terapeutisk be­handling

· Narcissister opsøger næsten aldrig behandling for narcissisme, for de har ingen selvindsigt og dermed heller ingen problemer, som de behøver hjælp til. – Hvorfor skulle de dog det? Det er alle de andre, der har problemet, der har knald i låget, der er urimelige osv.

· Der er dog ofte mennesker tæt på narcissisten, der søger hjælp for fx angst, selvskade, spiseforstyrrelser, depression m.m. Og det bekræfter jo narcissisten i, at alle andre undtagen han/hun selv fejler et eller andet.

· De nye medier, Facebook, YouTube, Instagram o.l. er blevet de spotlightbelyste arenaer, som narcissister altid har drømt om

· Narcissisme løber i familier

· Alle børn er narcissister. De tager naturligt nok udgangspunkt i sig selv i de første møder med ver­den

· Når børn er over 12 – 13 år og har udviklet evne til abstrakt tænkning, impulskontrol og indlevelse i andre mennesker, så damper den barnlige narcissisme normalt af. Hvis den består efter ungdoms­tiden, er der noget galt

· Narcissister kan, som alle andre mennesker, være mere eller mindre begavede. De højtbegavede kan til dels kompensere, ihvertfald når det gælder fremmede mennesker, så de fremstår venlige og empatiske. Det er straks sværere, når det gælder indarbejdede familiemønstre og mennesker, de har magt over, fx ægtefæller og børn

· Narcissistisk vrede er altomfattende og skræmmende. Narcissistisk venlighed er som oftest kold og beregnet manipulation

· Narcissister kopierer ofte dygtigt omgivelsernes jargon og livsstil, finder hen i de mest populære nicher og lever parasitært, dvs. at de nærmest udsuger andre psykisk og materielt, fordi deres behov er så store, og tomhedsfølelsen så enorm, at deres egen fantasi ikke rækker

· Narcissister kan simpelthen ikke stå selv. De har brug for publikum og sponsorer, så at sige

· Så narcissisme trives på teatre, i radio, tv, undervisning, lederstillinger, pædagogiske jobs … alle vegne, hvor man bliver set af mange mennesker, og hvor der er mulighed for magt, for at være i centrum og for at blive beundret

· Ikke-narcissister kan overleve narcissistiske familiemedlemmer og andre nærtstående ved enten at lukke helt ned for sig selv og sine følelser, eller ved at spille med og udvikle en overnaturlig indfø­ling, forudseenhed, hjælpsomhed og hensynsfuldhed

· Men det bedste råd er: Læg afstand – Hold dig væk, hvis du kan!