Må man slå på kvinder?

Kvinder får hug af pressen, af kollegaer og af den sladdervorne offentlig­hed på sociale me­dier, når de er lidt for kompetente og stærke stats­ministre, når de skriver en bog om den manglende økonomiske anerken­delse af den private og samfundsmæssige omsorg, som for­trinsvis kvin­der yder*, eller når en betyd­ningsfuld, kvindelig rapper får en (beskeden) offent­lig anerkendelse**.

En sjældent erkendt følge af al den forventede, kvindelige omsorg, som både mænd, kvinder og børn føler sig berettigede til at modtage, helt gratis og uden hverken taknemmelighed eller modydelser, er, at kvinder udstødes som onde, forkerte, kolde og/eller sindssyge, hvis de nægter at opfylde diffuse krav om konstant at yde medfølelse, trøst, pleje, fod­ring, børnepasning, rengøring, kaffebrygning, at fungere som stikirenddreng eller social organisator og meget, meget mere. Hvis kvinder nægter at sidde ved tøsebordet, men gerne vil ind og blande sig der, hvor de spændende snakke og beslutninger foregår … så går hekse­jagten ind!

Må man slå på kvinder? Må man overfalde landets statsminister? Hvis man gør, skal offeret vel have vores medfølelse, ikke udskammes?

Politiken 13.6.24

Det er under lavmålet, det, der foregår på dagbladet ’Politiken’ i disse år! – Stats­ministeriet var nødt til at fremlægge dokumentation for, at folk kommer til skade, når de bliver slået ned***.

Mette Frederiksen er begyndt at se desillusioneret og udslukt ud. Hun er sej, og hun kæm­pede som en tiger med stort overskud for os alle sam­men og mulig­gjorde hidtil usete resul­tater i dansk politik, samarbejde over midten, elimine­ring af den yderste højrefløj, højere løn og markant bedre forhold for de offent­ligt ansatte, forbedringer for miljø og klima o.m.a.  – Men når hun bliver over­faldet og slået på åben gade, og ellers velanskrevne medier bagefter insinue­rende begynder at så tvivl om den diagnose – et mindre piskesmæld, som læ­gerne stillede på hospitalet umiddelbart efter overfaldet, så ville enhver jo blive træt.

Ved gemen ondskab, ærekrænkelser, vilde kommentarer, intimiderende ’analy­ser’, be­dømmelser o.lign., udslider og opbruger vi vores kvinder og navnlig de kvindelige ledere. Vi er ikke bedre end en ondskabsfuld Putin, da han slap sin store hund løs på Angela Merkel, som pga. et overfald som barn var kendt for at have et anstrengt forhold til store hunde.

‘CNN, Germany’s Angela Merkel watches uneasily as Russian President Vladimir Putin’s dog approaches in 2007. STRINGERAFPAFPGetty Images’

Eller den tyrkiske præsident Recep Erdogan, som ’glemte’ at sørge for en pas­sende stol til EU-kommissionsformand von der Leyen:

Altinget 9.4.21

Der var ingen mangel på opulente stole til mændene …

Man kan vise sin manglende respekt for kvinder på mange måder – Og man gør det!

Men man udviser samtidig disrespekt for mennesker, for demokratiet, for vores institutioner og for vo­res lande.

* https://politiken.dk/danmark/oekonomi/art9889677/%C3%98konomer-kritiserer-ny-Emma-Holten-bog

** https://politiken.dk/kultur/art9913081/Karen-Mukupa-hulkede-h%C3%B8jt-da-hun-mod­tog-den-gl%C3%A6delige-besked-men-to-dage-efter-tog-alting-en-drejning

***https://politiken.dk/danmark/art9954463/Hun-havde-%C2%BBwhiplash%C2%AB-Stats­ministeriet-l%C3%A6gger-dokumen­tation-for-Mette-Frederiksens-piskesm%C3%A6ld-frem

Se også: https://blog.loneandrup.dk/2023/11/08/giftig-misogyn-kultur-rettet-mod-landets-oeverste-embede-paa-politiken/