Affaldssortering 2

Jeg har skrevet om Aalborg Kommunes affaldssortering/genbrug før:

http://blog.loneandrup.dk/#post333

Nu gør jeg det igen, for den ekstra container til plastic- og papiraffald ankom omsider, og da jeg linede alle mine affalds- og genbrugscontainere op:


Gik det op for mig, at vi er til grin!

Alle fortove flyder på tømningsdagene med en hær af opmarcherede, sorte affaldscontainere, hver husstand har tre eller fire, og når de alle er sat ud, specielt uden for rækkehusbebyggelser, ligner vores smukke, lille by en regulær losseplads!

Hvor mange år skal vi hver især sortere plasticaffaldet fra, før der er nok til at fremstille tre-fire store, sorte containere, vi kan sortere affaldet i? Og hvor længe holder sådan en container?

Og energien til at lave og distribuere dem, kommer den så fra vores papir- og restaffald?

Kunne man ikke finde en kønnere og mere bæredygtig løsning?

Den mest ødelæggende organisme

Selv på en flot, solrig dag i april er sigtbarheden over Huangpu-floden, der løber gennem Shang­hai, kraftigt nedsat af forurening. Mange unge kinesere har aldrig set en blå himmel, vandet er udrik­keligt, jor­den er giftig, og de har ikke længere tillid til deres fødevarer.

’Klimaet er en alvorlig trussel for menneskene’, stod der i min avis. Men ethvert tænkende væsen må er­klære sig uenigt: − Det er i udpræget grad menneskene, der er den store trussel for klimaet.

De seneste to-trehundrede år har vi i indbildt kløgt spredt os som en kræftsygdom med et grimt, al­vorligt udslæt ud over det meste af jordens overflade: Tænk på de afbrændte skove i Asien, Afrika og Sydamerika, på de træløse og eroderede bjerge i USA, Europa og alle mulige andre steder, på de op­dyrkede sletter og savanner, overfiskede og affaldsbefængte have, møgbeskidte floder, forgiftet luft … Som metastaser breder byer, havne- og vejanlæg, skinner, broer, industrier, institutioner og landbrug sig ødelæggende længere og længere ud i den tilbageværende natur, så dyr, planter og menneskene selv er i overhængende fare for ud­ryddelse. I løbet af de seneste godt 60 år er jordens befolkning tredoblet. Krige behersker en stor del af kloden. Flygtninge i millionvis strømmer ud i ørkner eller går til bunds i havene. Ødelæggende storme, oversvømmelser og andre klimaskabte naturkatastrofer sen­der yderligere 22 mio. på flugt.

Alligevel skriges der alle vegne på vækst, og danske politikere overvejer i fuldt alvor, hvordan de kan gøre det mere attraktivt for unge at få flere børn. − For det er OK, at kinesere og indere og afrikanere forsøger at begrænse sig, men danskere kan vi ikke få nok af eller hvad? Måske er pest, kolera, dy­senteri, ebola, fugle­influenza, salmonella, resistente svinebakterier m.m. ikke sygdomme, der truer mennesker, men jordens immunforsvar, der forsøger at slå tilbage og redde denne førhen så frodige, grønne og blå planet.

Se evt.:

http://aqicn.org/map/world/, der viser forureningen i realtid over det meste af verden

og

http://politiken.dk/viden/ECE2410140/halvdelen-af-verdens-vilde-dyr-er-forsvundet-paa-40-aar/

og

http://politiken.dk/oekonomi/ressourceoekonomi/ECE2410065/miljoebevidste-danskere-belaster-kloden-som-en-oliestat/